T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Türkeli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Türkeli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Laboratuvar Kullanımı

Güncelleme Tarihi: 21/11/2018

Akılcı Laboratuvar Kullanımı
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Doku Tipleme Laboratuvarları ve  Genetik Hastalıklar Tanı Merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmekte olup; bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;

Proje basamaklarına 31.08.2018 tarihine kadar uyum sağlanması gerekmektedir.