Amaç ve Hedeflerimiz
10 Mart 2022

Hastane Amaçlarımız

Hastane Hedeflerimiz

Sağkta kalite standartları doğrultusunda, modern çağın gereklerine uyguyenilikçi ve gelişime açık sağlı
hizmetsunmak

Hastanemizde sunulan her türlü sağlıhizmetini, hasta veçalışan memnuniyetinisağlayacak şekilde vermek

Çevreseolgulara saygılıkolay ulaşılabilir, güvenilir, 
şeffaf, çaşanların mutlolduğu, hastaların memnun kaldığı, terciedilen bir kuruluş olmak.

Hasta/ hasta yakınının saygı görmesi ve özenlhizmet alması için
nitelikli tıbbhizmet verirkekonforlu otelcilihizmeti de sunmak

Süreklitim ve iyiltirme faaliyetlerinde bulunarak mükemmeli hedeflemek.

Eldeki kaynakları etkive verimli şekilde kullanılması ile hasta ve çalışanın tatmininsağlamak.