Eczane
10 Mart 2022


EczacıEczanemiz başhekimliğimize bağlı olarak, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Strateji Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmakta aynı zamanda bakanlığımızın mevzuat ve yönetmeliklerini takip etmektedir. Eczacılarımız,  kesintisiz ve en iyi şartlarda ilaç teminini gerçekleştirmek, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına ilaç konusunda danışmanlık yapmak, ilaçla ilgili protokoller hazırlamak, hasta bilgilendirmesi ve hastane içi eğitimler konusunda programlar geliştirmek gibi sorumluluklara sahiptir.

Hastane eczanemiz, ilaçların tedariki, stoklanması, iç ve dış birimlere dağıtılması ve hastaya uygun dozda uygun şekilde kullanılması bunlarla ilgili kayıt ve döküm işlerinin yürütülmesini gerçekleştirmektedir. Eczanemizde ilaçlar, hem ilaç ambarı hem de eczane servis hizmetleri bölümünde uygun saklama ve depolama koşullarına göre depolanmakta ve kayıtlar tam otomasyon bilgisayar sistemi ortamında tutulmaktadır. Bu anlamda eczacılarımız; ilaç taleplerinin yapılmasında, ihale listelerinin oluşturulmasında, ihale satın alma ve mal muayene komisyonlarında görev almaktadırlar.

Eczanemiz Sağlık Bakanlığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Genelgesine uygun olarak İlaç Takip Sistemine geçmiştir.

Eczanemiz, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standart Kriterlere uygun olarak hizmet sunmaktadır. Bu amaçla, depoların yerleşim planlarının çıkartılması, ısı ve nem takibinin yapılması, ilaç tanım ve sistemde stok kartlarının işlenmesi, ilaç minimum-maksimum seviyelerinin kontrollerinin takip edilmesi gibi uygulamalar titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Eczacılarımız, güvenli ilaç kullanımı konusuna son derece önem göstermektedir. Adı ve ambalajı benzer ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaç, ayrı raflarda stoklanarak üzerlerine ayırt edici etiket yapıştırılır.
İlaçlar kendi aralarında sınıflandırılır ve daha sonra yüksek riskli ilaçlar, ışıktan korunması gereken ilaçlar ve son kullanma tarihi yakın olan ilaçlar gibi eczanemizde her ilaç günlük ilaç çizelgeleri ya da toplu çıkışlarla dağıtılmaktadır. İlaçların periyodik olarak klinik ve dış birimlerde eczacılarımız tarafından denetimleri yapılmaktadır. Narkotik ilaçlar yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak temin edilir, stoklanır, dağıtılır ve kontrolleri gerçekleştirilir. Soğuk zincire tabii ilaçların saklanma ve depolanması ise her gün ısı kontrolleri yapılan buz dolaplarında yapılmaktadır.

Hastane eczacılarımız, antibiyotik komitesi, enfeksiyon komitesi ve kalite yönetimi gibi birçok bilimsel ve sosyal komisyonlarda aktif olarak görev almaktadır.

Bu konudaki çalışmalar dikkatle sürdürülmekte,  bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, hizmet içi eğitim çalışmalarına önem veren bir ekip tarafından bu hizmetler sunulmaktadır.