Organizasyon Şeması
01 Haziran 2022Amaç: Hastanemizin organizasyon yapısını kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve hastane faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde oluşturmak. 
Kapsam: Hastanemizdeki tüm birimleri ve çalışanları kapsar.
SORUMLULUK VE İLİŞKİLER:
Birim sorumluları görev tanımları doğrultusunda, gerektiğinde diğer birimlerle bilgi alışverişinde bulunarak sorumluluklarını yerine getirmektedir. Hastanedeki tüm çalışanların ve birimlerin görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda izlenecek yol :
- Tüm personelin ve birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması. Bu dokümanların intranet ortamında çalışanlarca ulaşılabilir olması.
- Nöbet usulü çalışılması nedeniyle oluşacak uykusuzluk, yorgunluk, stres, dikkatsizlik, sosyal yaşamdan izole olma gibi sorunların özenle ele alınması ve özellikle 24 saat veya daha fazla nöbet tutulmasının önlenmesi gerekmektedir.
- Gerek sağlık bakım hizmetlerinin verilmesi sırasında, gerekse yönetimsel kararların alınmasında çalışanların kararlara katılımın sağlanması ve onların fikirlerinin sorulması, hastanelerde çatışma, küskünlük ve gizli düşmanlıkların önlemesine katkı sağlayacaktır.
- Sağlık çalışanlarının kurum içerisinde beklentilerini, olası haksızlık ve eşitsizlik durumları karşısındaki duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmeleri sağlanmalıdır.
- Hastanedeki kaynakların etkin yönetimi, adaletli dağıtımı ve kaynak israfının önlenmesi faaliyetleri, birimler arasındaki kaynak paylaşımlarına ilişkin çatışmaları azaltacaktır.
- Sağlık çalışanları ve birimler arasındaki yetki ve görev adaletli olması olası yıkıcı çatışmaları önleyecektir.
DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI:
1. Dikey Entegrasyon Noktaları Organizasyon şemasında görüldüğü üzere yönetiminde örgütsel kademeler yukarıdan aşağı doğru aşamalı bir şekilde birbirinin yönetimi altında bulunmaktadır. Kurumumuzda çok sayıda personelin çalışması, personelin çalışmalarını gruplandırmak ve bir disiplin içinde amaca uygun olarak yönetmek ve karar vermede zaman kaybı yaşanmaması amacı ile dikey (hiyerarşik) ve Yatay yönetim şekli kullanılmaktadır. İdari Mali İşler Müdürü, Başhekime dikey olarak bağlı olmaktadır. Ayrıca Kalite Yönetim Direktörü, Eczacı , Psikolog ve Diyetisyen direkt başhekime bağlıdır.
2. Yatay Entegrasyon Noktaları Organizasyon şemasında görüldüğü üzere birim sorumlusu ve birim sorumlusu vekili arasındadır. 
GEREKTİĞİNDE YETKİ DEVRİNİN YAPILMASI: 
Organizasyon şemasındaki tüm birim çalışanlarının görev yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Gerektiğinde yetki devri Başhekim onayı ile Yetki devri yapan ve Yetki devri yapılan çalışanlara Kurum iç yazışma belgesi ile yapılır. Başhekim olmadığında yetki devri İl sağlık müdürlüğünün görevlendirdiği Sinop ili içindeki hastane başhekimlerine vekâlet verilerek yapılmaktadır. 
NOT: Dikey ve yatay oklar kişiler arası yetki devrini göstermektedir.
Başhekimliğe Dikey Bağlı Olan Birimler:
- İdari ve Mali İşler Müdürü
- Kalite Yönetim Birimi
- Eczane
- Psikolog
- Diyetisyen
İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Dikey Olarak Bağlı Birimler: 
- Satın alma birimi
- Acil servis birimi
- Biyomedikal depo birimi
- Poliklinik birimi
- Gelen-giden evrak birimi
- Yataklı servis birimi
- Vezne birimi
- Laboratuvar birimi
- Otelcilik hizmetleri
- Röntgen birimi
- Veri giriş hizmetleri
- Diyaliz Birimi
- Teknik hizmetler
- Sterilizasyon Birimi
- Ayniyat depo birimi
- Enfeksiyon Birimi
- Muhasebe birimi
- Eğitim Birimi
- Arşiv birimi
- Evde sağlık birimi
- Bilgi işlem
- Mutemetlik birimi
- Temizlik hizmetleri 
*Hastanemizde yatay bağlı birimler bulunmamaktadır. 
*Her birimin sorumlusu ve vekili vardır. Sorumlu ve vekiller birbirine yatay olarak bağlı olup aralarında görev yetki ve devri yapılmaktadır. 
*Kalite Yönetim Direktörü, Eczacı, Diyetisyen ve Psikolog hastanemizde direkt başhekime bağlı olup bu alanlarda başka personel olmadığından yetki devri yapılamamaktadır.