Sağlıkta Kalite Birimi
01 Haziran 2022

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ

KALİTE YÖNETİM ŞEMASI

k.y.ş.pngk.y.ş2.png

Uzm. Dr. Önder BULUT
Başhekim 


Büşra YÜCE
Kalite Yönetim Direktörü/Kalite Birim SorumlusuKALİTE BİRİM SORUMLULARI


ACİL SERVİS

HASTA BAKIM

DİYALİZ

RÖNTGEN

LABORATUVAR

POLİKLİNİK

ECZANE

EĞİTİM

STERİLİZASYON

ENFEKSİYON

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Aslıhan YILMAZ

Hemşire

Gülşen SÖNMEZ
Hemşire

Naif YILDIZ
Hemşire

Mustafa Şahin ASAN
Röntgen Teknikeri

Merve YAŞAR
Laboratuvar T.

Mehmet Fatih YILMAZ
Diyaliz T.

Merve AYAN
Eczacı

Mine
SÖNMEZ
Hemşire

Aslıhan DOLUNAY
Hemşire

Şeyda ÖZER
Hemşire

M.Mert ÖZARSLAN
HemşireKALİTE POLİTİKALARIMIZ

• Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak

• Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek

• Sistemi sürekli gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek

• Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak

• Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek

• Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek

• Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

• Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek

• Personelin katılımı sağlanarak ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamalar gerçekleştirmek

• Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatminini göz önünde bulundurmak