T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Türkeli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Türkeli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıkta Kalite Birimi

Güncelleme Tarihi: 08/11/2018Kalite Birim Sorumluları.jpg

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

• Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak
• Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek
• Sistemi sürekli gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek
• Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak
• Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek
• Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek
• Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
• Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek
• Personelin katılımı sağlanarak ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamalar gerçekleştirmek
• Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatminini göz önünde bulundurmak