Türkeli Devlet Hastanesi

sinop İl Sağlık Müdürlüğü
Türkeli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıkta Kalite Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/05/2018

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

• Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak
• Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek
• Sistemi sürekli gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek
• Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak
• Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek
• Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek
• Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
• Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek
• Personelin katılımı sağlanarak ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamalar gerçekleştirmek
• Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatminini göz önünde bulundurmak