Refakatci Kuralları

REFAKATÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1.Hastanemizde 0-14 yaş arası çocuk hastalar , 75 yaş üstü hastalar, ruhsal sağlık problemi olan hastalar dışında refakatçı kabul edilmemektedir.

2.Hastaya refakatçı gerekip gerekmediği Klinik Sorumlu Hemşiresi tarafından belirlenir ve refakatçı bir kişiyle sınırlıdır.

3.Refakatçı için refakat kartı  kat sekreterinden alınmalıdır.

4.Refakatçı  kartı takmak zorundadır.

5.Refakatçı hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım etmelidir.

6.Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

7.Yoğun Bakım Ünitesin’de refakatçi bulundurulamaz.

8.Refakatçı hastanenin düzenlediği tüm kurallara uymak zorundadır.

ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.