EĞİTİM KOMİTE TOPLANTISI

Hastanemiz olağan toplantılarından olan , Eğitim Toplantısı, Hastane müdür odasında , Başhekim Uzm. Dr. Eda TÜRE Başkanlığında gerçekleşti, toplantıya yöneticiler ve birim sorumlularıda katıldı. Toplantıya önceki dönem planlamaları hakkında konuşularak başlandı, sorunlar konuşuldu ve ileri dönük planlamalar ile toplantı sonlandırıldı.

Hastanemiz olağan toplantılarından olan , Eğitim Toplantısı, Hastane müdür odasında , Başhekim Uzm. Dr. Eda TÜRE Başkanlığında gerçekleşti, toplantıya yöneticiler ve birim sorumlularıda katıldı. Toplantıya önceki dönem planlamaları hakkında konuşularak başlandı, sorunlar konuşuldu ve ileri dönük planlamalar ile toplantı sonlandırıldı.

Sevebilirsin...