Toplatılar; Temizlik -Tesis Güvenliği – Hasta Güvenliği

Hastanemiz olağan toplantılarından olan , Temizlik Toplantısı, Tesis güvenliği toplantısı ve Hasta güvenliği Toplantısı , Hastane müdür odasında , Başhekim Uzm. Dr. Eda TÜRE Başkanlığında gerçekleşti, toplantıya yöneticiler ve birim sorumlularıda katıldı. Toplantıya önceki dönem planlamaları hakkında konuşularak başlandı, sorunlar konuşuldu ve ileri dönük planlamalar ile toplantı sonlandırıldı.

Sevebilirsin...