Mali Mevzuat Eğitimi

Hastane Mutemetimiz Semra BAŞGÜL ve Muhasebe birim sorumlumuz  Nermin HİNDİOĞLU na , Mali Mevzuat konularında , Hastane müdürümüz İsmail BEZİRGANOĞLU tarafından Eğitim verilmiştir.

Konu içeriğinde ;

Taşınır Mal yönetmeliği

5018 sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol Kanunu

6245 Sayılı Harcirah kanunu

 

Sevebilirsin...