Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi

Hastanemiz Eczacısı, R.Nazmi TAŞCI tarafından , ilaç-ilaç etkileşimi, İlaç – Besin Etkileşimi, akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Konularından Tüm Personelimize Eğitim Verilmiştir.

 

Sevebilirsin...